Framsiden
Nå er boken lansert!

 

 


Denne boken handler om de voksnes betydning for trivsel og godt læringsmiljø på skolen. Forfatterne viser hvordan lærere og pedagoger gjennom sitt nærvær og med fokus på eget handlingsrom blir tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene.

Boken har en praktisk tilnærming med mange eksempler fra dialoger i skolehverdagen. Eksemplene er hentet fra forfatternes

 

Boken kan bestilles på mail: post@inrel.no

 

 

Hvordan kan lærere og skoleledere bli tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene?

 

 

mangeårige arbeid med undervisning, veiledning og utviklingsprogrammer for ansatte og ledere i skolen. Boken refererer til en eksistensiell og relasjonsbasert tilnærming i både praksis og teori.

Målgruppene for boken er lærere, assistenter, fagarbeidere, miljøarbeidere, skoleledere, skoleeiere, elever og foreldre. Boken kan i tillegg være relevant for ansatte i barnehager, i PPT, på helsestasjoner og i barnevernet. 

   

 


Akkurat nå

Lager vi film om ledelse av tverrfaglige møter for Kommunenes Sentralforbund og Nordisk Ministerråd.


Aktuelt
Aktuelt

Nå har vi høst-kampanje i nettbokhandelen. Vi har utvalgte titler av Jesper Juul - både bøker, lydbøker og DVD til redusert pris. Tilbudene finner du i nettbokhandelen. Velkommen inn...

Kurs og etterutdanning på bestilling
Kurs og etterutdanning på bestilling

Instituttet har gjennom flere år laget en rekke kurs og etterutdanninger på bestilling fra ulike organisasjoner og kommuner. Vi skreddersyr løsningene sammen med oppdragsgiver, etter forespørsel.

Kurs
Kurs

Instituttet tilbyr åpne kurs for fagpersoner og foreldre. Samtalen, relasjonsbasert pedagogikk, relasjonsbasert veiledning, teamutvikling og foreldreskap og familieledelse er etterspurte temaer.

Etterutdanning
Etterutdanning

Instituttet startet i januar  ettårig etterutdanning; Relasjonsbasert ledelse av tverrfaglige prosesser. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn, foreldre og i tverrfaglige grupper. Utdanningen går over 6 samlinger.

Veiledning
Veiledning

Instituttet har en stigende etterspørsel etter veiledning fra ledere, fagpersoner og familier. Samtalen, relasjonsbasert pedagogikk, relasjonsbasert veiledning og teamutvikling er etterspurte temaer. Vi skreddersyr veiledningen sammen med oppdragsgiver.

Bokhandel
Bokhandel

Vi har samlet en del bøker og lydbøker som vi anbefaler i vår nettbokhandel. Akkurat nå har vi mange titler til reduserte priser

Her finner du bilde av bøkene, og en kort introduksjon til hver bok.