Framsiden
Asha Phillips: NEI - et kjærlig svar

Å si nei kan ofte synes vanskelig. det finnes en uskreven regel som sier at dersom man er en snill, kjærlig, vennlig og omtenksom person, så sier man ikke nei. Like fullt er det å si nei en viktig og helt nødvendig del av et utviklende forhold, ikke minst mellom voksne og barn, sier den britiske psykoterapeuten Asha Phillips.

Familieterapeuten Jesper Juul har skrevet flere bøker om småbarns oppvekst og småbarns forhold til sine foreldre, til omsorgspersonale og til andre voksne. Bøker som "Ditt kompetente barn", "Her er jeg! Hvem er du?" og "Smil - vi skal spise!" er utgitt i en rekke land, og på norsk av Pedagogiske Forum.

- Asha Phillips bok er en av de beste og mest inspirerende jeg har lest om dette temaet. Forfatteren tar ikke parti, hun forfaller ikke til nostalgi. alt som drøftes i boken, og alle eksempler den presenterer, peker framover. Dette er dermed en verdifull bok for alle som lever og arbeider sammen med barn og unge, skriver Jesper Juul i forordet. Og han fortsetter: Nei - et kjærlig svar beskriver på en "meget god måte hvordan voksnes fullt nødvendige "nei" til barna springer ut av den voksnes behov for å si "ja" til seg selv; til sine egne grenser og behov. Dette fullt nødvendige "nei" er aldri avvisning, aldri en straff, og aldri en form for maktutøvelse. Den voksne sier ike "nei" foir å være kald eller for å såre, det framføres åpent og varmt. Det er akkurat den samme type "nei" foreldre og kolleger må lære seg i samliv og samarbeid, dersom samlivet og samarbeidet skal være likeverdig og utviklende".

Boka er inndelt i fire hovedkapitler;
Spedbarn
Fra to til fem
De første skoleårene
Ungdommer

Asha Phillips er forfatter, barnepsykoterapeut, tobarnsmor og bosatt i London. Hun er utdannet ved Tavistock-klinikken i Storbritannia og har arbeidet både innen familierådgivning og innen småbarnshelsetjenesten. For tiden er hun privatpraktiserende, med en praksis som retter seg mot barn, familier og par. Hun er også gjesteforeleser ved Tavistock-klinikken, og hun holder kurs for the British Association og Psychotherapists. Denne boken bygger både på erfaringer fra egen praksis og på mer uformell informasjon fra familie og vennekrets.