Framsiden
Jesper Juul: BONUSFORELDRE - muligheter og fallgruver

Bonusforeldre er i ferd med å erstatte det gamle begrepet steforeldre. Rollen som bonusfar eller bonusmor innebærer spesielle utfordringer for samliv og oppdragelse, men også spennende muligheter. Forfatteren gjennomgår de nye familiestrukturene i nyfamilien som består av deg, meg, dine barn, mine barn og eventuelt våre barn. Du får også gode råd om hvordan den nye familien kan løse utfordringene og unngå vanlige problemer.

Boken inneholder forslag til hvordan du kan snakke mer direkte med bonusbarna og bruke egne erfaringer i møtet med dem. Det er viktig å være realistisk, fremfor romantisk. Det hele krever overskudd, intellekt og vilje til personlig utvikling. Her får du inspirasjon til hvordan du som bonusforelder kan finne frem til det beste i deg selv, til gavn og glede for hele den nye familien.

Jesper Juul er forfatter og familieterapeut. Han er aktiv som underviser, skribent og familierådgiver i ni land. Jesper Juul har utgitt en rekke bøker om barn og barneoppdragelse, blant annet bestselgeren Ditt kompetente barn. Han er fast spaltist i Dagbladet Magasinet.