Framsiden
Jesper Juul: Din kompetente familie

Oppdragelsesboka for en ny generasjon!

Alle familier er forskjellige, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man blir og er en perfekt familie, men i alle familier oppstår det problemer og konflikter som bunner i de samme grunnvilkårene for menneskelig samvær. I denne boka viser Jesper Juul at det er mulig å la kjærlige følelser komme til uttrykk som kjærlig atferd. Med sin dype innsikt i relasjonene i en familie beskriver Jesper Juul - lekent, utfordrende og med stort alvor - forhold som blant annet:

- avgjørende faktorer for at oppdragelse skal lykkes
- årsaker til aggresjon
- ansvarlighet eller lydighet?
- grenser - dine egne og de andres
- empati og medfølelse
- om behovet for å bli sett
- likeverd som en avgjørende kvalitet i alle slags relasjoner
- og mye, mye mer.

Din kompetente familie viser nye veier i oppdragelsen og vil gi foreldre større innsikt, mot og kompetanse!

Jesper Juul er forfatter og familieterapeut. Han er aktiv som underviser, skribent og familierådgiver i ni land. Jesper Juul har utgitt en rekke bøker om barn og barneoppdragelse, blant annet bestselgeren Ditt kompetente barn. Han er fast spaltist i Dagbladet Magasinet.