Framsiden
Jesper Juul: Ditt kompetente barn - DVD

- på vei mot et nytt verdigrunnlag for familien.

Ditt kompetente barn - er tittelen på en av Jesper Juuls bøker - og som nå har solgt i mer enn 25.000 eksemplarer. Dette er en DVD basert på denne boken. I tillegg til Jesper Juul - kan du også se typiske scener fra familieliv og barneoppdragelse som belyser hovedtemaene:

 • Grenser
 • Ansvar
 • Selvfølelse og selvtillit

DVD en er lagt opp slik at du kan spille av eksemplene og deretter høre Jesper Juuls kommentarer. En mulighet er å spille av en av eksemplene - diskutere i personal - eller foreldregruppen - og deretter høre Jesper Juuls kommentarer.

I tillegg er det i denne institusjonsversjonen av DVDen lagt til noen "mini-forelesninger" med Jesper Juul på temaene:

 • Perspektiv på barn og samarbeid
 • Grenser som krenkes
 • Hvordan unngå krenkelser?
 • Skadelig med mye ansvar?
 • Selvfølelse eller selvtillit?

Det er også tre spor med Jesper Juul om:

 • Seg selv
 • Perfekte foreldre
 • Bøkene

Et spennende DVD-verktøy for personalmøter og foreldremøter. Egner seg også godt til bruk av foreldre i sin egen utvikling.