Framsiden
Jesper Juul: Ditt kompetente barn - lydbok

Lest av Håkon Ramstad

Barnets reaksjoner er alltid kompetente, det vil si meningsfulle og uttrykksfulle. Oppdragelse i tradisjonell forstand er derfor overflødig. Det barn og voksne nå trenger er et nytt verdigrunnlag for samværet og samspillet - et grunnlag som verken bygger på autoritær maktanvendelse eller demokratisk likhetstyranni, men på likeverd og gjensidighet mellom barn og voksne.

Med innlevelse, varme og humor beskriver Jesper Juul den grunnleggende situasjonen som er forutsetningen for all menneskelig utvikling: ønsket om å samarbeide, og behovet for å utvikle og bevare den personlige integriteten, og den konflikten som uunngåelig oppstår når disse vilkårene ikke kan forenes. For den enkeltes utvikling er det avgjørende hvordan hver og en og den enkelte familie takler denne konflikten.

Ditt kompetente barn er med sine mange konkrete eksempler en håndsrekning til alle de voksne som lever sammen med eller samarbeider med barn og unge.

Jesper Juul har mangeårig erfaring som familieterapeut, leder, forfatter og foredragsholder.

7 CD – spilletid: 7 t 42 min.