Framsiden
Jesper Juul: KUNSTEN Å SI NEI - med god samvittighet

Jesper Juul har skrevet en bok om kunsten å si nei – uten dårlig samvittighet – til sine barn og tenåringer og sin partner. Kunsten å si nei handler om å avgrense seg overfor andre uten å krenke eller såre dem. Det er ikke mulig å si et helhjertet ja til seg selv og andre, hvis vi ikke også føler oss frie til å si nei, når det er det mest autentiske svaret.

Kunsten å si nei er skrevet i dyp respekt for en foreldregenerasjon som kanskje er den første i verdenshistorien til å skape foreldrerollen innenfra, fordi den ikke har en kulturell konsensus å støtte seg til eller kopiere. Samtidig skal den forsøke å skape parforhold som er likeverdige og på én og samme tid basert på respekten for det enkelte mennesket og fellesskapets krav om forpliktelse og samarbeid. Hvis det skal lykkes, må man lære seg kunsten å si nei.

Kunsten å si nei handler om å ta ansvar for seg selv – også av hensyn til andre.

Jesper Juul har mangeårig erfaring som familieterapeut, leder, forfatter og foredragsholder. Han er kjent for norske lesere gjennom en rekke bøker om barn og barneoppdragelse, blant annet bestselgeren Ditt kompetente barn.