Framsiden
Jesper Juul: Livet i familien - lydbok

Lest av Håkon Ramstad

Dagens familier befinner seg i den situasjonen at de ikke uten videre kan overta tidligere generasjoners normer for samliv og barneoppdragelse. De store og kjappe kulturelle og verdimessige forandringene som preger vår tid tilsier at vi har å gjøre med noe langt dypere enn et tradisjonelt generasjonsskifte: Parforholdet og oppdragelsen må nærmest finnes opp på nytt!

Tidligere tiders tydelige samfunnsnormer er i løpet av de siste par generasjonene blitt avleggs blant annet på grunn av nye kjøønnsrollemønstre og et historisk unikt fokus på barn og oppvekst. De gamle kjørereglene er avløst av tusenvis av muligheter for individuelle løsninger - og ingen verdifasit som forteller hva som er riktig og galt. Situasjonen er blitt uoverkommelig for den enkelte, som møter nye og ukjente utfordringer daglig i det eksperimentet som moderne samliv og familieliv er blitt. Vi trenger en målestokk, og den må bestå av et sett verdier som skaper sunne psykiske og sosiale forhold i alle slags mellommenneskelige samspill, påpeker forfatteren av denne uhyre viktige boken. Han gjennomgår fire sentrale verdier; likeverd, integritet, autensitet og ansvarlighet, og viser med en rekke eksempler fra hverdagsllivet i familien hvordan en forankring i disse verdiene kan fungere som styrepinner for par og foreldre i en helt ny tid. Livet i familien er med sine mange konkrete eksempler en håndsrekning til alle som gjerne vil gjøre familien til et ennå bedre sted å være for alle parter.

Jesper Juul har mangeårig erfaring som familieterapeut, leder, forfatter og foredragsholder.

4 CD - spilletid 4 t 29 min.