Framsiden
Jesper Juul: SMIL - vi skal spise!

- Måltidene i barnefamilien.

Boken er en hyllest til de gode måltidene – og samtidig en inspirasjon og en sterk oppfordring om å innlemme barna i de gode måltidene.

Et godt måltid er en herlig blanding av god mat, engasjement, nære relasjoner, estetikk, sanseopplevelser og menneskelige følelser og stemninger. Burde det ikke være en selvfølge at vi i størst mulig grad også prøver å la barna få ta del i de gode måltidene – enten de foregår hjemme, i barnehagen, i skolen eller på restaurant?

Jesper Juul skriver om verdier, om lyst og behov, og om å dra barna med på kjøkkenet. Han stiller spørsmål som; Hva er god mat? Hva er god bordskikk? Og hva med alle konfliktene som kan oppstå rundt måltidet? Hva gjør vi med de kresne barna? Hva gjør vi med barna som ikke vil spise? Eller de som vil spise for mye?

Jesper Juul har lang erfaring som familieterapeut, leder, forfatter og foredragsholder. Hans bøker ”Ditt kompetente barn” og ”Her er jeg! Hvem er du? – om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn” er tidligere kommet ut på norsk.

Sitat:
”Boka er en gullgruve for foreldre dersom den leses fra perm til perm og skaper diskusjon mellom foreldre, og mellom foreldre og barn. Jesper Juul når frem til foreldrene til spedbarn og nittenåringer, og de imellom, med enkel, forklarende tekst illustrert av folkelige eksempler.”

FORELDRE OG BARN