Framsiden
Karen Glistrup: Det barn ikke vet... har de vondt av

- Familiesamtaler med psykisk syke foreldre og deres barn

Denne boken beskriver hvordan vi kan tilrettelegge den vanskelige samtalen mellom barn, foreldre og personale innen voksenpsykiatrien. Utgangspunktet er at mange profesjonelle gruer seg for denne typen samtaler og derfor ofte avviser dem med mer eller mindre seriøse begrunnelser - kanskje fordi de synes oppgaven blir for uoversiktlig og uoverkommelig. Barna trenger imidlertid å bli respektert, informert og trukket med, og derfor trenger de voksne og de profesjonelle sosial- og helsearbeiderne noen redskaper som gjør det lettere å ta på seg denne viktige oppgaven.

Forfatteren Karen Glistrup har mange års erfaring med familiesamtaler. Det er disse erfaringene hun her deler med leserne. I boken beskriver hun helt konkret hvilke problemer vi som profesjonelle møter, og hvordan familiesamtalen kan tilrettelegges.

"Tittelen sier det hele. Boken viser oss at vi alle har sviktet barn av psykisk syke ved å tro at det barn ikke vet, har de ikke vondt av. Det er det motsatte som er tilfelle.

Ved hjelp av eksempler fra samtaler med foreldre og barn viser forfatteren oss hvordan det er mulig å hjelpe både barnet og foreldrene. Hun gir barna forståelse av foreldrenes sykdom og setter navn på barnas følelser.

Boken er en gave til alle som arbeider med psykisk syke og deres barn. Også for dem som ikke arbeider med barn av psykisk syke vil boken representere et vesentlig bidrag til deres faglige utvikling."

 "Boken er en sjelden perle i vår jungel av faglitteratur. Den er enkel uten å forenkle."

Kari Killèn