Framsiden
Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz: kan vi snakke med barn om alt?

"Vi skal være åpne for barna, vi skal ikke dekke til, men vi skal heller ikke påføre barna problemer som ennå ikke har nådd dem."
Statsråd Anniken Huitfeldt i forordet

Barnekonvensjonen har tydelige formuleringer om barns inkludering og rett til å bli hørt og informert. Vår egen lovgivning gir barna slike rettigheter på et lavere alderstrinn enn tidligere. Samtidig opplever vi at både foreldre og lærere etterlyser veiledning om hvordan de skal snakke med barn om krisepregede nyheter og når krisen rammer den enkelte. De har for lengst oppdaget at voldsom tv-dekning og groteske avisforsider treffer barna. Med dette som bakgrunn er det underlig at de vanskelige samtalene har fått så lite oppmerksomhet. Er det bare noe vi sier - at vi skal ta barn på alvor?

Målet med denne boken er å bryte ned det forfatterne mener hindrer oss mest i å ta barn på alvor, nemlig at vi ikke bruker tid og kreativitet på å finne forståelige ord og bilder for hvordan vi skal gjøre det. Når det virkelig gjelder ber barn om klar melding fra omsorgsfulle voksne. De vil ikke ha en rosa barneversjon til svar. De vil ha, og de fortjener, vår beste voksenversjon i et språk de kan begripe. Vi skal ha respekt for barnas forstand, sier forfatterne. Boka henvender se til alle barnevennlige og barnefaglige: førskolelærere, lærere, helsesøstere, barnevernet, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og alle de andre som har tid til å snakke med barn.

Magne Raundalen er barnepsykolog og arbeider ved Senter for krisepsykologi i Bergen.

Jon-Håkom Schultz er utdannet lærer og har en doktorgrad i spesialpedagogikk. Han jobber som forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Begge forfatterene er mentorer i verdi- og utviklingsnettverket Skal - skal ikke.