Framsiden
Mogens A. Lund: Konsulentarbejde & supervision

- i skole-, social- og sundhedssektoren

Konsulentvirksomhed og supervision i servicefagene er ikke noget, en hvilken som helst fagperson kan varetage – det kræver specialviden og specielle færdigheder. Man må – udover det faglige, behandlingsmessige – blant andet have en holdning til og vide noget om faglighed, flerfaglighed og tværfaglighed, ligesom man må være fortrolig med vidensformidling, kommunikation i det hele taget samt have et kendskab til organisationers og gruppers funktioner.

I denne bog beskrives de almene forudsætninger for arbejde grundig og udførligt, ligesom konsultation og supervision bliver beskrevet specifikt med illustrerende eksempler af en fagmand og underviser med mange års praktisk erfaring som konsulent og supervisor i skole-, social- og sundhedssektoren.

Mogens A. Lund er speciallæge i børnepsykiatri og familieterapeut med international uddannelse. Han har været overlæge ved børnepsykiatrisk afsnit, Aalborg Psykiatriske Sygehus, og er medstifter, stabsmedlem, træner og konsulent ved The Kempler Institute of Scandinavia, et institut for familieterapi, efteruddannelse og konsulentvirksomhed i Odder og København, Danmark.

Boken er på dansk.