Framsiden
Ross W. Greene: Eksplosive barn

Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk agressivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen?

På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå. Etter 20 års arbeid med vanskelige barn har han dannet seg sitt eget bilde av disse barna og et nytt bilde av deres negative atferd. Han skisserer i denne boken en praktisk og allsidig arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det ødeleggende negative samspillet mellom det ikke-fleksible og eksplosive barnet og barnets omgivelser. I denne boken viser han oss en ny metode for å trene opp barnets evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning, og til å lære barnet å håndtere konflikter.

Et åpent sinn er det eneste du trenger for å ha utbytte av denne boken, sier Ross W. Greene.

Ross W. Greene leder arbeidet med kognitiv atferdspsykologi ved en barnepsykiatriskmedisinsk (Pediatric Psychopharmacology) avdeling ved Massachusetts General Hospital. Han er også assisterende professor i klinisk psykologi ved den psykiatriske avdelingen ved Harvard Medical School.

”Dr. Greenes kloke råd til foreldre og til alle profesjonelle som arbeider med barn, er også et meget velkomment bidrag til alle oss som arbeider med foreldreskolering og utdanning av yrkesaktive til barnehager, skoler, sosialtjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og andre virksomheter innen området.”

Angela Hellström, utdanningsleder ved Barn – och Ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala i Sverige.