Framsiden
Thore Langfeldt: BARNS SEKSUALITET

Seksualiteten er en kilde til lyst og glede, nedlagt i oss fra fødselen. gis den gode vekstmuligheter, vil vi kunne utvikle oss til seksuelt funksjonsdyktige individer med evne til å knytte nære, varme forbindelser med andre. Men hvis barndommens seksualitet hemmes av fordommer, skyld og skam, forstyrres den naturlige utviklingen. Dette kan senere gi seg uttrykk i avvikende seksualitet.

Psykolog Thore Langfeldt har 30 års erfaring med behandling av barn og voksne med seksuelle problemer.

I BARNS SEKSUALITET gir han oss innblikk i spørsmål det lenge har vært tiet om. Slik får vi et nødvendig grunnlag for å forholde oss til barns seksualitet og ta ansvar for deres seksuelle utvikling.

En bok for foreldre, lærere, barnehagepersonell og helse- og sosialpersonell.

"Seksuell sunnhet hos mennesket er et vellykket samspill mellom legemlige, følelsesmessige, intellektuelle og sosial egenskaper som sammen virker berikende og styrker personligheten, fellesskapet og kjærligheten."(Verdens helseorganisasjon)