Framsiden
Kurs og etterutdanning på bestilling

Instituttet lager ofte skreddersydde kurs og etterutdanninger på bestilling. Innhold, form og opplegg blir da utformet i fellesskap av bestiller, undervisere og administrasjonen. Den innledende og forberedende dialogen har etter vår erfaring stor betydning for deltakernes utbytte, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med instituttet for en samtale eller et formøte tidlig i beslutningsprosessen.


Instituttets arbeidsområder

Instituttet har siden starten i 2003 arbeidet innenfor følgende områder;

• PERSONALLEDELSE, utdanning og trening for ledere innen offentlig og privat sektor.

• PEDAGOGISK LEDELSE, utdanning, rådgiving og veiledningsforløp til pedagogiske ledere.

• GRUPPE – OG KLASSELEDELSE, utdanning og trening av personale i barnehager og skoler.

• LEDELSE INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN OG INSTITUSJONER, utdanning og trening av ledere og ansatte innen familiesentre, helsestasjon, PPT, barnevern, sosialkontor, pleie- og omsorg og institusjoner.

• LEDELSE AV TERAPEUTISKE PROSESSER, utdanning og trening av terapeuter.

• PROSJEKTLEDELSE og UTVIKLINGSLEDELSE, utdanning og trening i tverrfaglig arbeid, i omstillingsprosesser og i utviklingsprosjekter.

• HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG GRUPPEPROSESSER, kurs og veiledning i konfliktforståelse, konflikthåndtering og gruppebevissthet.

• LEDELSE AV SAMTALER, utdanning og trening i samtaler med brukere, klienter, pasienter, kunder, medarbeidere, barn og foreldre.

• SELVLEDELSE, veiledning til ledere og fagfolk både individuelt og i grupper.

• FORELDRESKAP OG FAMILIELEDELSE, kurs og veiledning til foreldre.


Eksempler på gjennomførte prosesser

Her følger eksempler på ulike kurs, etterutdanninger og veiledningsforløp som instituttet har gjennomført siden oppstarten i 2003.

• Kommune i Buskerud – etterutdanning og veiledning for ledere og nøkkelpersonell som arbeider med barn og familier i barnehager, skoler, helsestasjoner, PPT, barnevern og sosialkontor (5 år).

• Kommune i Oppland – etterutdanning og veiledning til alle ansatte og ledere i kommunens skoler. Etterutdanning og veiledning til alle ansatte og ledere i barne- og familietjenesten (4 år).

• Kommune i Oppland - etterutdanning til ansatte i familie- og helse, samt ledere og ansatte i barnehager og skoler (3 år).

• Oslo kommune - etterutdanning i relasjonsbasert pedagogikk for ledere og nøkkelpersoner ved 18 skoler (2 år).

• Kommune i Vestfold – etablering av familiesentre og etterutdanning av ledere og ansatte i helsestasjon, PPT, barnevern og sosialkontor (2 år).

• Kommune i Aust-Agder - etterutdanning for ansatte i familiesentre, familierådgivere og familieterapeuter (2 år).

• Videregående skole i Oslo – kurs og veiledning til ledere og personale i relasjonsbasert ledelse og pedagogikk (2 år).

• Kommune i Akershus – etterutdanning for ledere i helse- og sosialetaten (1 år).

• Innovasjon Norge – kurs for ansatte og ledere i relasjonsbasert arbeid i møte med kunder og etablerere (ett semester).

• KS, effektiviseringsnettverk – kurs i relasjonsbasert ledelse og pedagogikk for ledere og nøkkelpersoner ved en rekke skoler (2 år).

• Norsk nettverk av familiesenterkommuner – nettverksledelse og administrasjon samt kursing for ledere og ansatte i familiesentre i 45 kommuner (3 år).

• Kommune i Vest- Agder – etterutdanning for ledere og ansatte ved kommunens skoler (1,5 år).

• Kommune i Nordland – tverrfaglig etterutdanning for ansatte i familiesenter, helsestasjon, PPT, barnevern og sosialkontor (1 år).

• Kommune i Troms – tverrfaglig etterutdanning for ansatte i familiesenter og barne- og familietjenesten (1 år).

• Trondheim kommune – etterutdanning for pedagogiske ledere i kommunens barnehager (1,5 år).

• Kommune i Østfold – etterutdanning for ansatte i helsestasjon, PPT, barnevern og familiesenter (1 år).

I tillegg kommer en stor mengde kurs av kortere varighet for ledere og ansatte i offentlig og privat sektor. Instituttet har også deltatt i flere ulike utviklings- og omstillingsprosjekter. Offentlig sektor utgjør ca 90 % av prosjektene. Den senere tiden har vi merket en økende interesse fra privat sektor.


Akkurat nå

Arbeider vi med personalet og foreldre ved en ungdomsskole i Oppland fylke.


Kontakt oss

Jessnesvegen 275
2320 Furnes

Tlf.:   62 34 38 35
Mobil:   97 57 70 00
Mobil:   95 85 85 72
E-post:   post@inrel.no