Framsiden
Kurs og etterutdanning på bestilling

Instituttet lager ofte skreddersydde kurs og etterutdanninger på bestilling. Innhold, form og opplegg blir da utformet i fellesskap av bestiller, undervisere og administrasjonen. Den innledende og forberedende dialogen har etter vår erfaring stor betydning for deltakernes utbytte, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med instituttet for en samtale eller et formøte tidlig i beslutningsprosessen.


Instituttets arbeidsområder

Instituttet har siden starten i 2003 arbeidet innenfor følgende områder;

• PERSONALLEDELSE, utdanning og trening for ledere innen offentlig og privat sektor.

• PEDAGOGISK LEDELSE, utdanning, rådgiving og veiledningsforløp til pedagogiske ledere.

• GRUPPE – OG KLASSELEDELSE, utdanning og trening av personale i barnehager og skoler.

• LEDELSE INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN OG INSTITUSJONER, utdanning og trening av ledere og ansatte innen familiesentre, helsestasjon, PPT, barnevern, sosialkontor, pleie- og omsorg og institusjoner.

• LEDELSE AV TERAPEUTISKE PROSESSER, utdanning og trening av terapeuter.

• PROSJEKTLEDELSE og UTVIKLINGSLEDELSE, utdanning og trening i tverrfaglig arbeid, i omstillingsprosesser og i utviklingsprosjekter.

• HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG GRUPPEPROSESSER, kurs og veiledning i konfliktforståelse, konflikthåndtering og gruppebevissthet.

• LEDELSE AV SAMTALER, utdanning og trening i samtaler med brukere, klienter, pasienter, kunder, medarbeidere, barn og foreldre.

• SELVLEDELSE, veiledning til ledere og fagfolk både individuelt og i grupper.

• FORELDRESKAP OG FAMILIELEDELSE, kurs og veiledning til foreldre.


Eksempler på gjennomførte prosesser

Her følger eksempler på ulike kurs, etterutdanninger og veiledningsforløp som instituttet har gjennomført siden oppstarten i 2003.

• Kommune i Buskerud – etterutdanning og veiledning for ledere og nøkkelpersonell som arbeider med barn og familier i barnehager, skoler, helsestasjoner, PPT, barnevern og sosialkontor (5 år).

• Kommune i Oppland – etterutdanning og veiledning til alle ansatte og ledere i kommunens skoler. Etterutdanning og veiledning til alle ansatte og ledere i barne- og familietjenesten (4 år).

• Kommune i Oppland - etterutdanning til ansatte i familie- og helse, samt ledere og ansatte i barnehager og skoler (3 år).

• Oslo kommune - etterutdanning i relasjonsbasert pedagogikk for ledere og nøkkelpersoner ved 18 skoler (2 år).

• Kommune i Vestfold – etablering av familiesentre og etterutdanning av ledere og ansatte i helsestasjon, PPT, barnevern og sosialkontor (2 år).

• Kommune i Aust-Agder - etterutdanning for ansatte i familiesentre, familierådgivere og familieterapeuter (2 år).

• Videregående skole i Oslo – kurs og veiledning til ledere og personale i relasjonsbasert ledelse og pedagogikk (2 år).

• Kommune i Akershus – etterutdanning for ledere i helse- og sosialetaten (1 år).

• Innovasjon Norge – kurs for ansatte og ledere i relasjonsbasert arbeid i møte med kunder og etablerere (ett semester).

• KS, effektiviseringsnettverk – kurs i relasjonsbasert ledelse og pedagogikk for ledere og nøkkelpersoner ved en rekke skoler (2 år).

• Norsk nettverk av familiesenterkommuner – nettverksledelse og administrasjon samt kursing for ledere og ansatte i familiesentre i 45 kommuner (3 år).

• Kommune i Vest- Agder – etterutdanning for ledere og ansatte ved kommunens skoler (1,5 år).

• Kommune i Nordland – tverrfaglig etterutdanning for ansatte i familiesenter, helsestasjon, PPT, barnevern og sosialkontor (1 år).

• Kommune i Troms – tverrfaglig etterutdanning for ansatte i familiesenter og barne- og familietjenesten (1 år).

• Trondheim kommune – etterutdanning for pedagogiske ledere i kommunens barnehager (1,5 år).

• Kommune i Østfold – etterutdanning for ansatte i helsestasjon, PPT, barnevern og familiesenter (1 år).

I tillegg kommer en stor mengde kurs av kortere varighet for ledere og ansatte i offentlig og privat sektor. Instituttet har også deltatt i flere ulike utviklings- og omstillingsprosjekter. Offentlig sektor utgjør ca 90 % av prosjektene. Den senere tiden har vi merket en økende interesse fra privat sektor.


Akkurat nå

Lager vi film om ledelse av tverrfaglige møter for Kommunenes Sentralforbund og Nordisk Ministerråd.


Kontakt oss

Jessnesvegen 275
2320 Furnes

     
Mobil:   97 57 70 00
Mobil:   95 85 85 72
E-post:   post@inrel.no