INREL

INSTITUTT FOR Relasjonsbasert Ledelse AS

NY FILM: Barnets Stemme 

Denne korte filmen viser to perspektiver som kan hjelpe oss voksne i samtaler med barn. Spesielt når vi trenger å høre barnets stemme for å justere arbeidet vårt slik at vi kan støtte barnets livsmestring. 

Vi har laget filmen i samarbeid med Kommunesektorens Organisasjon (KS) og LearnLab. 


BOK: Nærvær og profesjonalitet i skolen

- tydelig og likeverdig undervisningspraksis

Hvordan kan lærere og skoleledere bli tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene?

Denne boken handler om de voksnes betydning for trivsel og godt læringsmiljø på skolen. Forfatterne viser hvordan lærere og pedagoger gjennom sitt nærvær og med fokus på eget handlingsrom blir tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene.

Boken har en praktisk tilnærming med mange eksempler fra dialoger i skolehverdagen. Eksemplene er hentet fra forfatternes mangeårige arbeid med undervisning, veiledning og utviklingsprogrammer for ansatte og ledere i skolen. Boken refererer til en eksistensiell og relasjonsbasert tilnærming i både praksis og teori.

Målgruppene for boken er lærere, assistenter, fagarbeidere, miljøarbeidere, skoleledere, skoleeiere, elever og foreldre. Boken kan i tillegg være relevant for ansatte i barnehager, i PPT, på helsestasjoner og i barnevernet.

Boken kan bestilles på mail: post@inrel.no

FILM: Ledelse av tverrfaglige møter 

Struktur, perspektiv og prosess


På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har vi i samarbeid med KS og Gjøvik kommune laget en film om ledelse av tverrfaglig møter. 

Gjennom de to siste tiårene har vi være på let etter en måte å gjennomføre tverrfaglige møter på, som fungerer godt. Filmen viser de viktigste elementene vi har samlet gjennom små undervisningssekvenser og praktisk gjennomføring av et møte.