Skreddersydde programmer

Interne kurs, etterutdanninger og utviklingsprogrammer på bestilling

Instituttet lager ofte skreddersydde interne kurs, etterutdanninger og utviklingsprogrammer på bestilling. Innhold, form og opplegg blir utformet i fellesskap av bestiller, undervisere og administrasjonen. Den innledende og forberedende dialogen har etter vår erfaring stor betydning for deltakernes utbytte, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med instituttet for en samtale eller et formøte tidlig i beslutningsprosessen.

Kontakt oss gjerne på mail: bjorn@inrel.no eller telefon: 975 77 000

Instituttets arbeidsområder

Instituttet har siden starten av 2003 arbeidet innenfor følgende områder;

  • PERSONALLEDELSE, utdanning og trening for ledere innen offentlig og privat sektor.
  • PEDAGOGISK LEDELSE, utdanning, rådgiving og veiledningsforløp til pedagogiske ledere.
  • GRUPPE - OG KLASSELEDELSE, utdanning og trening av personale i barnehager og skoler.
  • LEDELSE INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN OG INSTITUSJONER, utdanning og trening av ledere og ansatte innen familiesentre, helsestasjon, PPT, barnevern, sosialkontor, pleie- og omsorg og institusjoner.
  • LEDELSE AV TERAPEUTISKE PROSESSER, utdanning og trening av terapeuter.
  • PROSJEKTLEDELSE og UTVIKLINGSLEDELSE, utdanning og trening i tverrfaglig arbeid, i omstillingsprosesser og i utviklingsprosjekter.
  • LEDELSE AV SAMTALER, utdanning og trening i samtaler med brukere, kunder, medarbeidere, barn og foreldre.
  • HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG GRUPPEPROSESSER, kurs og veiledning i konfliktforståelse, konflikthåndtering og gruppebevissthet.
  • SELVLEDELSE, veiledning til ledere og fagfolk både individuelt og i grupper.
  • FORELDRESKAP OG FAMILIELEDELSE, kurs og veiledning til foreldre.